O podjetju
Produkti in resitve
Podpora
Produkti in resitve - Laboratorijski center - Laboratoriji - Laboratorij za polimere in termicne analize
Laboratorij za polimere in termicne analize
           
 

Aktivnosti laboratorija:

- Izbira polimerov za nove izdelke /ustreznost po ROHS direktivi/ in primerjava alternativnih _materialov
- Identifikacija sestave konkurencnih vzorcev
- Ugotavljanje kakovosti materialov v dobavnem stanju in usklajenosti s podatki na certifikatih
- Dolocanje odpornosti proti staranju (UV, povisana temperatura in vlaga, zunanji vplivi)
- Ocena kakovosti izdelkov in regeneratov ter napoved zivljenjske dobe izdelkov
- Analiziranje poskodovanih izdelkov in ugotavljanje vzrokov za nastanek poskodb na izdelkih (krhkost, deformacije, merske spremembe, slaba povrsina)
- Utemeljevanje reklamacij neustreznih dobav materialov ali izdelkov
- Svetovanje razvijalcem, tehnologom, kontroli, nabavnikom, prodaji
- Preskusanje novih orodij


Preiskave opravljamo za Iskraemeco, kooperante in zunanje narocnike, predvsem izvozno usmerjene firme po vsej Sloveniji, za Philipsa v Avstriji in nekatere firme v Nemciji. Redno sodelujemo tudi v medlaboratorijskih preiskavah instituta OFI na Dunaju in MPA v Darmstadtu.


Izvajamo preiskave polimernih materialov, ki zajemajo metode za identifikacijo sestave, dolocevanje kemijskih in fizikalnih lastnosti ter predelovalnih karakteristik.

Vecino preskusnih postopkov izvajamo po mednarodnih standardih, uvedli pa smo tudi nekaj internih metod. Posamezni preskusni postopki so akreditirani skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji.

Preiskave izvajamo za naslednje materiale:
- Termoplaste, duroplaste in elastomere
- Zalivne in impregnacijske smole
- Lepila, samolepilne trakovei in nalepke
- Tehnicne laminate in plosce tiskanih vezij
- Vodnike, lakirane zice

Sestavo in lastnosti polimernih materialov dolocamo:
- v njihovem dobavnem stanju,
- na standardiziranih preskusancih, ki jih izdelamo na laboratorijskem stroju za brizganje
- na izdelkih.


Pregled preskusnih postopkov:
Termoplasti in duroplasti

Kemijske, fizikalne in predelovalne lastnosti
- Identifikacija polimerov, polnil
- Temperatura steklastega prehoda, talisca, kristalizacije; oksidacijska stabilnost
- Viskoznostno stevilo - poliamidi, polikarbonati
- Masni in volumski pretok: MFR, MVR
- Toplotna obstojnost po Vicatu, Martensu
- Odpornost proti obrabi
- Gostota in nasipna gostota
- Vsebnost anorganskega polnila
- Svetlobna obstojnost

Mehanske lastnosti
Natezna trdnost, raztezek, E modul ( natezni, upogibni), upogibna trdnost, udarna zilavost (Charpy , Izod) brez zareze in z zarezo, upogibna trdnost in upogibno - udarna zilavost na izdelkih ( preskusanci izrezani iz izdelka), trdota po Shore A in D

Elektricne lastnosti
Povrsinska upornost, odpornost proti plazilnim tokovom

Gorljivost
Stopnja samougasljivosti po UL 94, odpornost proti zareci zici

Ostalo
Preskusanje orodij, brizganje manjsih serij, izdelava preskusancev


Smole, lepila, gume, zice, kabli, laminati, folije

Kemijske in fizikalne preiskave
- Identifikacija laka, smole, lepil, vodnikov, gum, laminatov
- Viskoznost po Fordu, Brookfieldu, gostota, trdota Shore A,D, suha snov, gorljivost, toplotna obstojnost laka, izolacije, obstojnost proti topilom, poroznost laka (PIN HOLE)

Mehanske preiskave
- Priprava vzorcev za preizkus natezno - strizne trdnosti lepila, natezno - strizna trdnost lepil - _Natezna trdnost, raztezek, oprijemljivost lepilnih trakov; oprijemljivost nalepk
- Oprijemljivost in odtrzna sila Cu folije na laminatih, upogibna trdnost laminatov
- Natezna trdnost in raztezek folij, izolirnih cevi, vodnikov, gum
- Ostanek po deformaciji - gume
- Mere, raztezek, vzmetnost lakirane zice
- Oprijemljivost in elasticnost izolacije zice,
- Trdota laka
- Neprekinjenost izolacije zice

Elektricne preiskave
Elektricna upornost zice, prebojna napetost zice, prebojna trdnost smole, povrsinska upornost, specificna skozna upornost, dielektricna trdnost, faktor dielektricnih izgub, korozija robov laminatov.


Testiranje vodotesnosti ohisij

Izvajamo po standardu IEC 60529. Mozno je testirati kategorije IP X1, IP X2 in IP X3.Vec informacij:
Laboratorijski_center_prospect.pdf (SLO)